Styrelsen och kontaktpersoner

Ersätt # i e-postadressen med @.

null nullundefined undefined

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Per Winberg
Mobil: 0708-939 552
Daniel Eriksson
Mobil: 0738-126 538
Franz Heinel
Charles Atterday

 

 
 undefined undefined Vakant


Ledamot

Ledamot  

Ledamot

 

Rikard Epstein

Hans Bjurman


 


    
  undefined Vakant 


Suppleant

Suppleant


 Markku Rantakokko  
    

Ersätt # i e-postadressen med @, detta pga. problem med skräppost.

 

Funktionärer

Befattning 
Namn Telefon hemTelefon arbete
Mobil 
Skolchef
se ordföranden
   
Flyglärare (motor)
Kurt Sjöberg
  0736-005 943
Flyglärare (motor)Torbjörn Alm  070-7314000
Motorflygchef Hans Bjurman08-540 239 90 0706-960 235
Bitr. Motorflygchefvakant   
Teknisk Chef Claes Engzell
 0704-3846 56
Flygplanansvariga      
FältunderhållMFAB 
Lokaler Mellingeholm vakant
Tankanläggning Per Winberg 08-696 49200708-939 552
Flygläkare (enl. JAR)Nils Lundqvist 0176-226 366  
Modellflygchef, bygglokalTBD
   
Skolflyg (modellfpl)Christer Fernström0176-156 67 0705-247 459
IT-ansvarig Ulf Mellberg 0176-181 30 0705-181 305
Webbsidor Daniel Eriksson
0738-126 538
 0738-126 538
 Hans Nääs
08-582 468 15
 0727-125 1800727-125 180
 Lars-Erik Folcke   0705-383631
 Stefan Bengtson  08-5195 42200708-116 186
Postmaster Johan Petersson   
Klubbmästare     
Revisorer Ulf Mellberg
  
 Jan Åkesson   
 Stefan Bengtson (suppl.)
  08-5195 4220 0708-116 186
 Hans Nääs (suppl.)08-582 468 15  0727-125 1800727-125 180
Klubbrepresentant SMFF Jan Åkesson
   
Klubbrepresentant KSAKLars-Erik Folcke    0705-383631
Klubbrepr. Sv. Flygsportförb.Karl-Ivar Karlsson    
ValberedningCarl Wale
- (Sammankallande)
   
 Johan Ullén   
 Sören von Perner   
Adress:
Roslagens Flygklubb
Flygfiskvägen 20
761 41 Norrtälje
Telefon: 0176-163 08