SE-LCK

                  

En Piper PA-28-180 Cherokee, 1968 med beteckningen SE-LCK anlände till flygklubben sommaren 2017. 

SE-LCK har en hyggligt avancerad COM2 med GPS från Bendix/King® KLX 135. Trots sin ålder och litenhet på skärmen så finns det i alla fall en databas med flygplatser, liten moving map m.m.

Dokumentation COM2/GPS Bendix/King® KLX 135:

QuickReferenceGuide KLX135  (90 kB)

PilotsGuide KLX135 (800 kB)

 

Flyghandbok till SE-KTT (OBS ej till SE-LCK)

Inscanning av flyghandbok till SE-LCK är ännu ej genomförd.

Denna flyghandbok är en kopia av Pilot’s Operating Handbook för SE-KTT (serienummer 28-8216097) som den förelåg 2003-07-08. Den innehåller alltså inte eventuella senare uppdateringar och får inte användas som ersättning för det exemplar som medföljer flygplanet och som innehåller aktuella uppgifter för vikt och balans, prestanda, etc.

Flyghandbok_SE-KTT.pdf (21,5 MB)

Vikt och balans till SE-LCK
Vikt och baland för SE-LCK kommer inom kort.

Här kan du ladda hem en Excel-fil med vikt och balansberäkningar för klubbens flygmaskiner. En flik för varje flygmaskin. Du kan prova olika kombinationer av passagerare, bagage och bränsle för flygmaskinerna och se hur tyngdpunkten förändras i diagrammet.

ViktBalansKRG.xls (OBS! Denna är för SE-KRG, 40 kB)

Checklista till SE-LCK
Checklistan (den som finns i planet) till SE-LCK finns ej att ladda ner ännu. Arbete pågår.

Under tiden finns möjlighet att ladda ner den gamla checklistan till SE-KTT som information.

 ChecklistaKTTver080909.pdf (102 kB)

 

Lite bilder på LCK

LCK nyanländ till RFK på Mellingeholm 2017  
Ferry piloten packar ur efter hemflygningen från Bunge, Gotland 2017  
Allt urplockat?
 
 Ser fin ut, eller hur?  
LCK solar sig
 
 Klassik instrumentering