SE-KRG

                  


En Piper PA-28-181 Archer II, 1980 med beteckningen SE-KRG anlände till flygklubben 2015. 

 

Flyghandbok till SE-KTT (OBS ej till SE-KRG)

Inscanning av flyghandbok till SE-KRG är ännu ej genomförd.

Denna flyghandbok är en kopia av Pilot’s Operating Handbook för SE-KTT (serienummer 28-8216097) som den förelåg 2003-07-08. Den innehåller alltså inte eventuella senare uppdateringar och får inte användas som ersättning för det exemplar som medföljer flygplanet och som innehåller aktuella uppgifter för vikt och balans, prestanda, etc.

Flyghandbok_SE-KTT.pdf (21,5 MB)

Vikt och balans till SE-KRG
Här kan du ladda hem en Excel-fil med vikt och balansberäkningar för klubbens flygmaskiner. En flik för varje flygmaskin. Du kan prova olika kombinationer av passagerare, bagage och bränsle för flygmaskinerna och se hur tyngdpunkten förändras i diagrammet.

ViktBalansKRG.xls (40 kB)

Checklista till SE-KRG
Checklistan (den som finns i planet) till SE-KRG finns ej att ladda ner ännu. Arbete pågår.

Under tiden finns möjlighet att ladda ner den gamla checklistan till SE-KTT som information.

 ChecklistaKTTver080909.pdf (102 kB)

 

Lite bilder på KRG

 KRG på Linholmen
 
   Vem bogserar vem?
 
KRG på Visingsö besök