Medlemsavgifter

Medlemsavgiften betalas in till Bankgiro 234-9264. Har du några frågar kan du vända dig till vår kassör på daniele5#kth.se (där # ersätts med @).

Medlemsavgiften finns i 5 olika varianter enligt nedan.

 

Medlem i RFK som aktiv motorflygare 5150:- per år*
 
Stödjande medlem i RFK 300:- per år**

Elev vid RFKs flygskola 300:- per år***

Medlem i RFK modellsektionen, senior 870:- per år****

Medlem i RFK modellsektionen, junior 420:- per år*****


* I avgiften ingår medlemskap i RFK Motor + KSAK avgiften. Deposition för arbetsavgiften ingår (2.000:-) Denna avgift krediteras ditt medlemskonto efter utfört arbete och kan då användas som likvid vid flygning. Försäkring med 1000:- i självrisk ingår.   

** I avgiften ingår stödjandemedlemskap i RFK.                       

*** Elevavgift under skolning

**** I avgiften ingår medlemskap i RFK Modellflyg + SMFF

***** I avgiften ingår medlemskap i RFK Modellflyg som junior t.o.m 20 års ålder