Klubben

Roslagens FK är en flygklubb som har sitt härbärge intill sjön Limmaren alldeles utanför Norrtälje i Roslagen. Klubben har idag, 2017, totalt dryga 100-talet medlemmar fördelade på modellflygare, motorflygare och stödjande medlemmar som är delaktiga i klubben på olika sätt. Den gemensamma nämnaren är flygintresset.

Löpande aktiviteter är bl.a klubbkvällar, besök på flygdagar, modell-byggkvällar, skolning för PPL-certifikat, teorikvällar PPL-teori, havsövervakning (i FFKs regi), modellflyg, grill-fly-ins och anordnande av flygdagar.

 

Adress:
Roslagens Flygklubb
Flygfiskvägen 20
761 41 Norrtälje
Telefon: 0176-163 08