Historik

Roslagens FK bildades 1963. Egentligen var det en fortsättning på Norrtälje Flygklubb som legat i dvala sedan slutet av 1950-talet som i sin tur funnits sedan 1938.

I mitten av 1980-talet lades flygfältet i Norrtälje ned till förmån för ett bostadsområde som nu går just under namnet "Flygfältet". Klubbens verksamhet fortsatte i förminskad skala på en åker utanför Hallstavik. En av medlemmarna ställde fältet till förfogande, för att klubben skulle kunna fortsätta verksamheten.

Men till Norrtälje skulle det, så våren 1992, efter mycket möda och arbete stod en asfalt-bana färdig och en tälthangar var på plats. Klubbstuga byggdes och flytten tillbaka till Norrtälje var ett faktum.