Hangarplats

Om du är intresserad av hangarplats på Mellingeholm, kontakta Carl Wale på telefon 0706-542 220 eller via epost: carl.wale#atlasmuren.se (ersätt # med @).