H50P

H50P- Luftfartsinspektionens flygsäkerhetsprogram för allmänflyget.

H50P är ett projekt som har till syfte att vända olyckstrenden inom privatflyget för att kunna uppnå riksdagens mål om en halvering av antalet haverier fram till 2008. Projektet drivs gemensamt mellan luftfartsmyndigheten och marknaden. Halveringen ska nås genom att H50P:s delprojekt inom respektive detaljmål på olika sätt påverkar privatflygaren att i mycket större omfattning än hittills förstå och följa existerande säkerhetsbestämmelser för privatflyget. Påverkan sker dels riktat direkt till piloten, dels via flyglärare, kontrollanter och allmänflygorganisationer.

Projektet är Luftfartsinspektionens bidrag till arbetet med att uppnå regeringens högre säkerhetsmål. Luftfartsinspektionen kan inte själva uppnå målet. Utövarna inom luftfarten, deras organisationer och andra funktioner måste också bidra på lämpliga sätt. På senare tid har det börjat dyka upp aktiviteter på marknaden som verkar i samma anda som H50P vilket ökar möjligheterna till framgång i flygsäkerhetsarbetet för privatflyget.

Målet måste rimligen uppnås genom att de som har det verkställande flygsäkerhetsansvaret, d v s utövarna själva, genom sitt agerande bidrar till att öka flygsäkerheten.

Klubben har möjlighet att få billigare försäkringspremier ifall vi kan visa hur många av klubbens flygare som genomgått utbildningen.

H50P träffar är tänkt att anordnas ett antal till vår och höst. För mer information skicka ett mail till h50p@rfk.flygplats.nu. För H50P-kurser planerade i dagsläget, se aktivitetskalendern under motorflyg