Bli medlem

Vår viktigaste tillgång är du!

Utan medlemmar finns det ingen klubb. Så enkelt är det. Det skall vara lätt att gå med i Roslagens Flygklubb och svårt att gå ur! Skämt åsido, om du vill delta i vår härliga klubbgemenskap skall du bli medlem! Hör av dig till kassören på adress daniele5#kth.se (där # ersätts med @).
Vill du ha mer information om våra avgifter och de olika typerna av medlemskap, klicka på länken medlemsavgifter.